Ofis Programları Kullanımı

Genel

Bu programla kursiyerlere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Kelime işlemci
  • Elektronik tablolama
  • Sunu hazırlama

İstihdam Alanları

Bu program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımını öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.