Ofis Programları Kullanımı

Genel

Bu programla kursiyerlere; bilgisayarda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama programlarını etkili olarak kullanabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Kelime işlemci
  • Elektronik tablolama
  • Sunu hazırlama

İstihdam Alanları

Bu program, temel düzeyde ofis programlarının kullanımını öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

      

        1. Okur yazar olmak.
         2. 12 yaşını tamamlamış olmak.