Bilgisayarda Doküman Hazırlama

Genel

Bu program, bireylere temel seviyede bilgisayar kullanımı ve uygulamalarını gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılmasını hedeflemektedir.

Konu Başlıkları

 Belge işlemleri
 Biçimlendirme
 Belge denetimi
 Sayfa yapısı
 Tablo işlemleri 
 Nesne işlemleri
 Gelişmiş özellikler
Özelleştirme

İstihdam Alanları

Bu program, temel düzeyde Kelime İşlemci programının kullanımını öğreterek öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Temel Bilgisayar Okur-Yazarlığı programını tamamlamış olmak.

 13 yaşını tamamlamış olmak.
 Okuryazar olmak.