İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur´an Kursu Öğreticiliği Yeterlik Sınavına Hazırlık

Genel

Bu branşta kursiyerlere; belirlenen Kur’an-ı Kerim, Akâid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak sınav yetkinlikleri bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

 • Kur’an-ı Kerim ve tecvid
 • Tefsir ve usulü
 • Hadis ve usulü
 • Fıkıh usulü
 • İlmihal
 • Siyer
 • Hitabet ve uygulama
 • Akaid ve kelam
 • İslami genel kültür

İstihdam Alanları

 • Programı tamamlayan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlilikler doğrultusunda bir meslek kazandırmaya yönelik değildir. 
 • Program Diyanet İşleri Başkanlığı Yeterlik (imam-hatip , müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticiliği) Sınavı´na hazırlık çalışmalarını kapsamaktadır.

MODÜLER PROGRAM

288 SAAT EĞİTİM SÜRESİ