Tığ Oyası

Genel

Bu programda kursiyerlere; tığ oyası tekniğine uygun model araştırabilme ve kullanılacak araç-gereçleri seçebilme, teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • İşlemeye hazırlık
  • Tığ oyası
  • Ütüleme
  • İşlemelerin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları TeknolojisiAlanında; turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, el nakışı üretimi yapan atölyelerde, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak

MODÜLER PROGRAM

136 SAAT EĞİTİM SÜRESİ