Yetişkinler İçin Kur´an-ı Kerim (Elif-ba) Okuma-erkek

Genel

Bu programda kursiyerlere; Kur’an-ı Kerim’i düzgün okuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Kur’an-ı Kerim
  • Kur’an-ı Kerim harfleri, kelime içindeki yazılışları ve özellikleri
  • Kur’an-ı Kerimdeki harekelerin okunuşları
  • Harf-i Medler, Cezm VE Şedde’nin okunuşuyla ilgili kurallar
  • Med ve Çeker işaretleri, Ta-yı merbuta, zamirin yazılışları ve okunuşları
  • El takısı, Lafzatullah ve Huruf-u Mukatta´a’nın yazılışları ve okunuşları
  • Nazma duaları
  • Namaz dışında okunan dua ve tesbihatlar
  • Kısa sureler

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlı olmayıp, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

MODÜLER PROGRAM

120 SAAT EĞİTİM SÜRESİ