Latin Dansları

Genel

Bu programda kursiyerlere; ritmik hareketleri aktivitelerde kullanarak latin dans figürlerini uygun olarak yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Hareket ve ritim
  • Latin dansları

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Müzik ve Gösteri Sanatlarıalanında; animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

72 SAAT EĞİTİM SÜRESİ