Yorgan Dikimi

Genel

Bu programda kursiyerlere; yorgan dikimine ait mesleki hesaplamalarını, yorgan malzemesinihazırlama, dikiş özelliklerini ve süslemelerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Düz dikiş
  • Yorgan desenleri
  • Yorgan dikmeye hazırlık
  • Elde yorgan dikme/işleme
  • Makinede yorgan üretimi

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Ev Tekstili sektöründe; yorgancılarda, döşemecilerde, mefruşat mağazalarında, ev tekstili işletmelerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.