Değerler Eğitimi

Genel

Bu programda gerçekleştirilmek istenensomut hedefler şunlardır:Çocuklara temel insanî değer ve erdemlerinkazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışadönüştürülmesi, Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun sınıf ortamıoluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, Çocukların sorumlulukduygularının geliştirilmesi, Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecekahlaki değerlerle donatılmış çocukların yetiştirilmesi, Kültürel kodlarıngüçlendirilmesi, Sınıf ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlereuygun olarak şekillenmesi, “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi,Çocuklarda ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulmasıdır.

Konu Başlıkları

  • Vatanseverlik
  • Temizlik
  • Dürüstlük
  • Sorumluluk
  • Saygı
  • Adalet
  • Yardımlaşma ve Dayanışma
  • Sevgi ve Hoşgörü
  • Özgüven

İstihdam Alanları

Bu program istihdam amaçlıolmayıp, bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

64 SAAT EĞİTİM SÜRESİ