Şiş Örgü Şapka

Genel

Bu programda kursiyerlere; modele uygun şiş örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak,şapka ören ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Şiş örücülüğüne hazırlık
  • Şiş örücülüğü temel teknikleri
  • Şiş örücülüğünde şekillendirme
  • Şiş örücülüğünde süsleme
  • Şiş örgü şapka

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisisektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

 Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

160 SAAT EĞİTİM SÜRESİ