Takı Çizimi ve Üretimi

Genel

Bu branşta kursiyerlere; değerli ve değersiz metalleri kesip, eğip bükerek çeşitli desen ve motiflerelde etme, bunları birbirine veya bir zemin üzerine kaynak ile birleştirerekdeğişik takılar yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Delme - kesme
  • Takı eğeleme
  • Kuyumculukta kaynak
  • Tel ve levha şekillendirme
  • Cilalama
  • Yüzük çizimi ve yapımı
  • Kolye ucu çizimi ve yapımı
  • Küpe çizimi ve yapımı

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Kuyumculuk TeknolojisiAlanında; sektördeki büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde, kendi iş yerlerini kurarak, sarraflarda vitrin ve pazarlamacı elemanı olarak çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak. 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

269 SAAT EĞİTİM SÜRESİ