Ahşap Yakma Tekniği (Pyrogravure)

Genel

Bu programda kursiyerlere; çalışmaya uygun hale getirilmiş ahşap bir zemin (tuval) üzerine kızgın metal kalem ve muhtelif özellikteki uçlarla desen, motif, gravür, dekoratif yazı ve resimlerin tonlamalı olarak tek renk metodu kullanılarak, ahşap yanığı tonları olarak uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

  • Ahşap tuval ve zemini hazırlama
  • Ahşap yakma makinası ve uçları
  • Nokta ve çizgi
  • Tonlama
  • Tasarı ilkeleri
  • Açık - koyu ve ışık - gölge
  • Cansız modeller
  • Doku
  • İnsan figürü detayları
  • Vernik ve cilalama

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler; küçük ve büyük ölçekli işletmelerde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

        1. Okuryazar olmak,

        2. 13 yaşını tamamlamış olmak,

       3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.