Osmanlıcada Arşiv ve Edebi Metinler

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Osmanlı hat çeşitlerini öğrenerek arşiv belgelerini ve edebi metinleriokuyabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Osmanlıca belgeler
  • Osmanlı devlet yazışmaları ve edebi metinler

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlı arşivbelgelerini ve Osmanlı kroniklerini okuyabilecek seviyeye gelecektir.

MODÜLER PROGRAM

64 SAAT EĞİTİM SÜRESİ