İngilizce B1 Seviyesi

Genel

Programa katılan kursiyerler; sosyal ortamlarda karşılaşılması muhtemel diyalogları daha iyi algılayabilecek, becerileri (okuma, yazma, konuşma, dinleme,kelime ve gramer) etkin bir şekilde kullanabilecek, telaffuz yeteneğini kazanabilecek, güncel olaylar ile ilgili radyo ve televizyon programlarını anlayabilecektir. Öğrenciler ayrıca günlük dilde sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilecek, dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilecek, yaşadığı deneyimleri ve izlenimleri metne dönüştürebilecektir.

Konu Başlıkları

  • Kişisel Bilgiler ve Tanıtım 
  • Gündelik Yaşam
  • Eğitim ve İş Yaşamı
  • Toplum ve Şehir Hayatında Birey
  • Bilgi Kaynakları ve Medya
  • Boş Zaman ve Eğlence
  • Seyahat
  • Farklı Kültürler Davet ve Kutlamalar
  • Geçmişteki Olaylar ve Tarih
  • Sosyal ve Güncel Konular

İstihdam Alanları

İngilizcede gündelik konuşma dilinde ihtiyaçlarını gidermeye imkan sağlayan programı tamamlayan öğrenciler, edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler. Akademik kariyer imkânı bulabilirler.

MODÜLER PROGRAM

320 SAAT EĞİTİM SÜRESİ