Mis Sabun Üretimi

Genel

Bu branşta; sabun hamuruna koku, şekil ve renk verme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Sabun hamuru hazırlama
  • Sabuna şekil verme
  • Renk
  • Şekilli sabunu boyama
  • Parlatma ve tanzim

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları sektöründe; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, küçük veya büyük ölçekli isletmelerde, kendi işyerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

128 SAAT EĞİTİM SÜRESİ