Şiş Örücülüğünde Şal Örme

Genel

Bu programda kursiyerlere; modele uygun şiş örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, şalörme ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Şiş örücülüğüne hazırlık
  • Şiş örücülüğü temel teknikleri
  • Şiş örücülüğünde şekillendirme
  • Şiş örücülüğünde şal örme
  • Şiş örücülüğünde süsleme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

160 SAAT EĞİTİM SÜRESİ