Şiş Örücülüğünde Şal Örme

Genel

Bu programda kursiyerlere; modele uygun şiş örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, şal örme ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

  • Şiş örücülüğüne hazırlık
  • Şiş örücülüğü temel teknikleri
  • Şiş örücülüğünde şekillendirme
  • Şiş örücülüğünde şal örme
  • Şiş örücülüğünde süsleme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi sektöründe, küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, giyim aksesuarı yapan atölyelerde, kendi iş yerinde, evinde vb. yerlerde çalışabilirler.