Heykel Yapımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; bir, iki ve çok figürlü heykel kompozisyon tasarlama bilgileri, kili hazırlayıp form ve heykel uygulaması yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Plastik şekillendirme
  • Kafa modeli
  • Konstrüksiyon
  • Figüratif heykel
  • İki parçalı kalıp ve model dökümü
  • Klasik rölyef
  • Rölyef kalıplama
  • Soyut plastik form modeli
  • Teksir kalıptan model dökümü

İstihdam Alanları

Mesleki yeterliliklerini kazananlar sanat ve tasarım sektöründeki; işletmelerde, heykel atölyelerinde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde vb. yerlerde çalışabilir. Kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.