Animasyon Hazırlama

Genel

Bu programda kursiyerlere; web sayfalarına yönelik animasyon hazırlayabilme, animasyonlarıkullanarak web araçları oluşturabilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu Başlıkları

  • Animasyon temelleri
  • Web ortamı için animasyon hazırlama
  • Etkileşimli animasyonlar
  • Gelişmiş animasyonlar

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim sektöründe; bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurumve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı veyönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurumve kuruluşlarında, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimliprogramlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaçduyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler