Animasyon Hazırlama

Genel

. Bu kurs programında, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, web sayfaları içinanimasyon hazırlama işlemlerini yapma, animasyonlar ile web araçları hazırlama,eylem kodlarını kullanarak etkileşimli animasyonlar oluşturma, eylem kodlarınıkullanarak gelişmiş animasyonlar hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilere sahipbireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Konu Başlıkları

  • Animasyon temelleri
  • Web ortamı için animasyon hazırlama
  • Etkileşimli animasyonlar
  • Gelişmiş animasyonlar
  • İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ 

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Bilişim sektöründe; bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayar firmalarında, kamu kurumve kuruluşlarında, ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da bu hizmete ihtiyaç duyan firma,kamu kurum ve kuruluşlarında, kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanı programları kullanımı veyönetimi hizmeti veren ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurumve kuruluşlarında, web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimliprogramlar hazırlayan yazılım şirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaçduyan firma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb. yerlerde çalışabilirler

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak.

 13 yaşını tamamlamış olmak.
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.