Elde Türk İşi

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Elde Türk İşi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereciişlemeye hazırlayabilme ve Türk İşi tekniklerini uygulayabilme bilgi vebecerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk İşleme Sanatları
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Elde Türk İşi
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, el nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

184 SAAT EĞİTİM SÜRESİ