Elde Türk İşi

Genel

Bu branşta kursiyerlere; Elde Türk İşi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve Türk İşi tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk İşleme Sanatları
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Elde Türk İşi
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, el nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.