Elde Türk İşlemeleri

Genel

Bu programda kursiyerlere; Elde Türk İşlemeleri tekniklerine uygun desen araştırıp, araç-gereciişlemeye hazırlayarak teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk işleme sanatları
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Tel kırma
  • Hesap işi
  • Elde Türk işi
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, el nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.