Elde Maraş İşi

Genel

Bu programda kursiyerlere; Elde Maraş İşi tekniklerine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, araç-gereciişlemeye hazırlayabilme ve Maraş İşi tekniklerini uygulayabilme bilgi vebecerisi kazandırmak hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk işleme sanatları
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen panosu
  • Desen tasarımları
  • Elde Maraş işine hazırlık
  • Elde Maraş işi
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, el nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde vb. yerlerde çalışabilirler

MODÜLER PROGRAM

156 SAAT EĞİTİM SÜRESİ