Makinede Beyaz İş

Genel

Bu programda kursiyerlere; beyaz iş tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, tekniğiuygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Makineyi hazırlama ve basit arızalar
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen tasarımları
  • Desen panosu
  • Beyaz iş
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; turistlik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

248 SAAT EĞİTİM SÜRESİ