Makine Nakışları

Genel

Bu programda kursiyerlere; makine nakışları tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, teknikleri uygulayabilme, makinenin basit arızaları giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

 • Makineyi hazırlama ve basit arızalar
 • İşlemeye hazırlık
 • Desen tasarımları
 • Desen panosu
 • Kum işi
 • Astragan işi ve blonya iğnesi
 • Mimoza işi
 • Çin iğnesi
 • Aplike
 • Kadife işi
 • Beyaz iş
 • Makinede Türk işi
 • Makinede Antep işine hazırlık
 • Makinede Antep işi
 • Makinede Maraş işine hazırlık
 • Makinede Maraş işi
 • Süzeni işi
 • İşlemelerin bakımı ve korunması
 • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak. 

13 yaşını tamamlamış olmak.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

481 SAAT EĞİTİM SÜRESİ