Makinede Türk İşi

Genel

Bu programda kursiyerlere; Makinede Türk işi tekniğine uygun desen araştırıp hazırlayabilme, tekniğiuygulayabilme, makinenin basit arızalarını giderebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk işleme sanatları
  • Makineyi hazırlama ve basit arızalar
  • İşlemeye hazırlık
  • Desen tasarımları
  • Desen panosu
  • Makinede Türk işi
  • İşlemelerin bakımı ve korunması
  • Kumaş onarım teknikleri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmelerde, desen üretimi yapan işletmelerde, çeyiz yapan işletmelerde, makine nakışı üretimi yapan atölyelerde, moda evlerinde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

169 SAAT EĞİTİM SÜRESİ