Şifre Danteli Yapma

Genel

Bu programda kursiyerlere; doğru araç-gereç hazırlayıp, örgü şifresini okuyabilme, şiş örgü tekniklerini beş şiş ile uygulayarak ürün oluşturabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Şiş örücülüğüne hazırlık
  • Şiş örücülüğü temel teknikleri
  • Şiş örücülüğünde ajurlu modeller
  • Şifre danteline hazırlık (5 şiş)
  • Şifre danteli örme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üterim yapabilirler.

MODÜLER PROGRAM

240 SAAT EĞİTİM SÜRESİ