Şifre Danteli Yapma

Genel

Bu programda kursiyerlere; doğru araç-gereç hazırlayıp, örgü şifresini okuyabilme, şiş örgü tekniklerinibeş şiş ile uygulayarak ürün oluşturabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Şiş örücülüğüne hazırlık
  • Şiş örücülüğü temel teknikleri
  • Şiş örücülüğünde ajurlu modeller
  • Şifre danteline hazırlık (5 şiş)
  • Şifre danteli örme

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üterim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

240 SAAT EĞİTİM SÜRESİ