Keçe Aksesuarları Yapımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yaka çiçeği yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk süsleme sanatları
  • Renk
  • Tasarı ilkeleri
  • Desen tasarımları
  • İşlemeye hazırlık
  • Basit nakış temel iğne teknikleri
  • Keçe giyim aksesuarları
  • Keçe ev aksesuarları
  • El sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üretim yapabilirler.

MODÜLER PROGRAM

172 SAAT EĞİTİM SÜRESİ