Keçe Aksesuarları Yapımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yaka çiçeği yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk süsleme sanatları
  • Renk
  • Tasarı ilkeleri
  • Desen tasarımları
  • İşlemeye hazırlık
  • Basit nakış temel iğne teknikleri
  • Keçe giyim aksesuarları
  • Keçe ev aksesuarları
  • El sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisi alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.