Keçe Aksesuarları Yapımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama,renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yaka çiçeğiyapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Geleneksel Türk süsleme sanatları
  • Renk
  • Tasarı ilkeleri
  • Desen tasarımları
  • İşlemeye hazırlık
  • Basit nakış temel iğne teknikleri
  • Keçe giyim aksesuarları
  • Keçe ev aksesuarları
  • El sanatları ürünlerinin bakımı ve korunması

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları Teknolojisialanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyelerde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

172 SAAT EĞİTİM SÜRESİ