Kumaş Boyama

Genel

Bu programda kursiyerlere; Kumaş Boyamaya uygun hazırlık yaparak teknikleri kullanabilme, uygulayabilme, renklendirebilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Açık-koyu ve ışık-gölge
  • Renk
  • Tasarı ilkeleri
  • Desen panosu
  • Fırça teknikleri ile kumaş boyama

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları sektöründe; dokuma boya atölyelerinde, kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışabilirler. 

MODÜLER PROGRAM

176 SAAT EĞİTİM SÜRESİ