Alüminyum Kabartma Yapımı

Genel

Bu programda kursiyerlere; hazırlanan deseni alüminyum levhaya geçirebilme, kabartabilme, dolgu, boya, vernikleme tekniklerini yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Açık-koyu ve ışık-gölge
  • Tasarı ilkeleri
  • Alüminyum kabartma

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler El Sanatları sektöründe; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, tablo üretimi yapan atölyelerde, kendi iş yerinde vb. yerlerde çalışabilirler. Evlerinde üretim yapabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

      1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

     2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

143 SAAT EĞİTİM SÜRESİ