Osmanlı Türkçesinde Arapça Farsça Kurallar

Genel

Bu programda; Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıcaya giren Arapça-Farsça kelimeleri okuyup yazabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Arapça asıllı kelimelerin imlası
  • Arapça kelimelerde mahiyet
  • Arapça ve Farsça tamlamalar

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlıca kayıtların tutulduğu tapu kayıtları, vergi sicilleri, nüfus kayıtları ve evrakın günümüz Türkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

96 SAAT EĞİTİM SÜRESİ