Osmanlı Türkçesinde Arapça Farsça Kurallar

Genel

Bu programda; Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin imlası ile Osmanlıcaya giren Arapça-Farsça kelimeleri okuyup yazabilme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

Konu Başlıkları

  • Arapça asıllı kelimelerin imlası
  • Arapça kelimelerde mahiyet
  • Arapça ve Farsça tamlamalar

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Osmanlıca kayıtlarıntutulduğu tapu kayıtları, vergi sicilleri, nüfus kayıtları ve evrakın günümüzTürkçesine çevrilmesinde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

96 SAAT EĞİTİM SÜRESİ