Boncuk Çiçek Yapımı

Genel

Programdaboncuk çiçek temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, ürün halinedönüştürebilme bilgi ve becerisi kazandırır.    

Konu Başlıkları

Noktave Çizgi , Açık- Koyu ve Işık-Gölge, Boncuk Çiçek    

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisisektöründeki işletmelerde, ev ve giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir,kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.    

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

1. Okuryazar olmak,2. 13 yaşını tamamlamış olmak,3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.