Siyer

Genel

Siyer, İslam dinbiliminde peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikayesidir. Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikayesi anlamında da kullanılır.