Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri

Genel

ÖĞRENCİLERÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENEREK VE KENDİ ÖZ GEÇMİŞLERİNİ OLUŞTURARAKMÜLAKAT BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK VE MÜLAKATÇILARIN  İYİ BİR GÖRÜŞME GEÇİRMELERİNİ SAĞLAYACAKPRATİK VE TEKNİK EĞİTİMLERİ ÖĞRENECEKTİR.    

Konu Başlıkları

ÖZGEÇMİŞ ÇEŞİTLERİ, ÖZGEÇMİŞ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİGEREKEN NOKTALAR,DOĞRU ÖZ GEÇMİŞ HAZIRLAMA TEKNİKLERİ,MÜLAKATLARDA BAŞARIYIYAKALAMA YÖNTEMLERİ,ETKİLİ VE AKILDA KALICI GÖRÜŞME YAPMA TEKNİKLERİ,BEDENDİLİ, MÜLAKAT SONRASI SÜREÇ.

İstihdam Alanları

KAZANDIRDIĞIYETERLİLİKLER DOĞRULTUSUNDA ,BİR MESLEK KAZANDIRMAYA YÖNELİL OLMAYIP İŞ ARAMASÜREÇLERİNİ DAHA BİLİNÇLİ YÜRÜTMELERİNE VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKISAĞLAYACAK BİR EĞİTİM PROĞRAMIDIR.    

16 SAAT EĞİTİM SÜRESİ