Evlilik Öncesi Eğitim

Genel

Ailede karar verme, aile planlaması yöntemleri, aile yapısı, aile kaynakları ve ailede alışveriş ile ilgili konularda bilgi ve eğitime sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları

  • Kişisel bakım,
  • Aile yapısı,
  • Aile olma,
  • Ailede karar verme,
  • Aile planlaması,
  • Aile kaynakları, 
  • Alışveriş

İstihdam Alanları

Bu program ile öğrencilerin; sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlayan bilgi ve görgüyü edinmeleri amaçlanmıştır.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak

 Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

152 SAAT EĞİTİM SÜRESİ