Evlilik Öncesi Eğitim

Genel

Ailede karar verme, aile planlaması yöntemleri, aile yapısı, aile kaynakları ve ailede alışveriş ile ilgili konularda bilgi ve eğitime sahip kişiler yetiştirilir.

Konu Başlıkları

  • Kişisel bakım,
  • Aile yapısı,
  • Aile olma,
  • Ailede karar verme,
  • Aile planlaması,
  • Aile kaynakları, 
  • Alışveriş

İstihdam Alanları

Bu program ile öğrencilerin; sağlıklı ve nitelikli bir aile kurmalarına imkan sağlayan bilgi ve görgüyü edinmeleri amaçlanmıştır.

152 SAAT EĞİTİM SÜRESİ