Geleneksel El Nakışları

Genel

Geleneksel El Nakışları işleme tekniklerine uygun desen araştırıp, araç- gereci işlemeye hazırlayarak teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırır.    

Konu Başlıkları

Geleneksel Türk İşleme Sanatları , İşlemeye hazırlık , Desen Panosu  Desen tasarımı ,Elde Süzeni 4,Tel kırma yapmak Tel Kırma ,Hesap işi  , Elde Türk İşi Elde Antep İşine Hazırlık ,Elde Antep İşi, hazırlık yapmak Elde Maraş İşine Hazırlık, Elde Maraş İşi

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisi sektöründeki işletmelerde, ev ve giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir, kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.    

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.