Geleneksel El Nakışları

Genel

GelenekselEl Nakışları işleme tekniklerine uygun desen araştırıp, araç- gereci işlemeyehazırlayarak teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırır.    

Konu Başlıkları

GelenekselTürk İşleme Sanatları , İşlemeye hazırlık , Desen Panosu  Desen tasarımı ,Elde Süzeni 4,Tel kırmayapmak Tel Kırma ,Hesap işi  , Elde Türkİşi Elde Antep İşine Hazırlık ,Elde Antep İşi, hazırlık yapmak Elde Maraş İşineHazırlık, Elde Maraş İşi

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alanlar el sanatları teknolojisisektöründeki işletmelerde, ev ve giyim aksesuarı yapan atölyelerde çalışabilir,kendi ev ve iş yerlerinde üretim yapabilirler.    

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamış olmak, 

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe(fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.