Kalem İşi

Genel

Mimaride iç dekoru tamamlayan geleneksel süsleme sanatı olan kalem işini uygulama bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

Kalem işinin tanımı ve önemi, tarihi süreç, malzemeler, teknikler, uygulamalı olarak tatbiki.

İstihdam Alanları

Bu branşta eğitim alarak mesleki yeterliliklerini kazananlar; sanat ve tasarım sektöründe üretimde bulunabilir ve özellikle mimari eserlerin iç süslemelerinin restorasyonunda çalışabilirler.

200 SAAT EĞİTİM SÜRESİ