Bilgisayar Programlama Teknikleri

Genel

 Bu program, bilgisayar programlamanın mantığını kurabilen, algoritma ve akış şemalarını oluşturabilen kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Konu Başlıkları

 Programlama temelleri, akış diyagramları, yapısal programlama temelleri, veri yapıları, temel algoritmalar.

İstihdam Alanları

 Program, temel düzeyde algoritma ve programlama konusunda deneyimli kişiler yetiştirmek ve öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı sağlayıp, yazılım alanında istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 İlkokul mezunu olmak.

 13 yaşını tamamlamış olmak.
 Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.