Organik Tarım

Genel

Ekim-dikim ortamı hazırlayarak ekim dikim işlemini yapan üretim tekniklerini kullanarak sebze fidesi yetiştirebilen, fidelerin bakım ve kültürel işlemlerini yürüten ve fideleri pazara hazırlayabilme bilgi ve becerisine sahip kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Konu Başlıkları

Harç hazırlama, örtü altı sistemleri, sera içi yetiştiricilik sistemleri, fide yetiştirme.

İstihdam Alanları

Tarım alanından mezun olan veya sertifika alan öğrenci/kursiyer, meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, üniversitelere bağlı üretme çiftliklerinde, bağcılık işletmelerinde, üretim seralarında, özel tarım işletmelerinde çalışabilirler. 

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

 Okuryazar olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

304 SAAT EĞİTİM SÜRESİ