Senaryo Yazarlığı

Genel

Basit düzeyde, bir hikayenin temel öğelerini inceleyebilme, senaryonun dramatik yapısını oluşturma, zaman ve mekan örgüsünü kurabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

Yazılı ve görsel medyayı takip etme, kaynak taraması ve gözlem, planlı ve etkili yazma, raporlama, anayasal hak ve sorumluluklar, fikir hakları, toplumsal düzen, senaryonun dramatik yapısı, temel öğeleri, içeriği ve evreleri.

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazananlar; TV ve radyolarda, prodüksiyon şirketlerinde, haber ve reklam ajanslarında çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.