Drama

Genel

Yaratıcılık becerisini genel amaç olarak hayatın içinde bir beceri şeklinde sunabilme ve yaratıcı drama becerilerini etkin olarak kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı programdır.

Konu Başlıkları

  • İletişim süreci ve türleri
  • Yaratıcı drama
  • Diksiyon - 1
  • Kişisel gelişim
  • Beden dili

İstihdam Alanları

Programı tamamlayanlar, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda, animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak,

13 yaşını tamamlamak.