Spikerlik Eğitimi

Genel

Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk kurs programını bitiren bireyin;

Türkçeyi doğru ve güzel konuşması,

Kendisini etkili bir biçimde ifade etmesi, 

Nefesini denetlemesi, 

Sesleri doğru ve güzel telaffuz etmesi

Konuşma ve sunum hazırlaması, 

Meslekî etik kurallarına uygun davranışlar geliştirmesi, 

Spikerlik ve sunuculuk mesleğini, meslekteki yasa ve kurallara uygun gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır

Konu Başlıkları

Nefes 

 Söyleyiş Özellikleri

Yazı ve Konuşma Dili Arasındaki Farklar

Konuşmada Tonlama 

Vurgu 

Ulama ve Duraklar 

Güzel ve Etkili Konuşmanın Önemi

Spikerler ve Sunucular İçin Çalışma Teknikleri

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

En az lise mezunu olmak 

17 yaşını doldurmuş olmak.

120 SAAT EĞİTİM SÜRESİ