Bağlama Eğitimi

Genel

Bu programda öğrencilere; bağlama enstrümanını, bağlama düzeninde, temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılması hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları

  • Müziğin temel öğeleri
  • Bağlama düzeninde hüseyni (kerem) dizisi
  • Bağlama düzeninde 2, 3 zamanlı ritim kalıpları
  • Bağlama düzeninde 5, 7 zamanlı ritim kalıpları
  • Bağlama düzeninde 8, 9 zamanlı ritim kalıpları
  • Bağlama düzeninde rast ve sabâ (derbeder ve kalenderi dizisi)
  • Bağlama düzeninde kürdî ve hicaz (garip) dizisi
  • Bağlama düzenine uygun halk müziği repertuarı

İstihdam Alanları

Bu programda eğitim alanlar; müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.