Fantazi Yaka Çiçeği Yapma

Genel

Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıphazırlama, renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek fantezi yakaçiçeği bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

 • Renk32,
 • Açık-Koyu 
 • Işık-Gölge 24 ,
 • Yapma Çiçekçilikte Temel Teknikler-1 -32,
 • YapmaÇiçekçilikte Temel Teknikler-2 -32,
 • Fantezi Yaka Çiçeği 32

İstihdam Alanları

 • Mesleğingerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
 • El Sanatları Teknolojisi sektöründe, 
 • Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
 • Yapma çiçek üretimi yapanatölyeler,
 • Giyim aksesuarı yapan atölyeler, 
 • Moda evleri, 
 • Kendiişyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.

152 SAAT EĞİTİM SÜRESİ