Hasta Kabul Programları

Genel

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak  arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programdır.

Konu Başlıkları

1.Teknoloji bilgi sistemleri kullanımı 2.İletişim bilgisi 3.Kriz ve stres yönetimi 4.Toplantı ve sunu teknikleri 5.Meslek etiği 6.Sosyal girişimcilik 7.Mesleki yazışmalar 8.Sağlık kurumlarında bilgi sistemleri 9.Tıbbi belgeleme 10.Dosyalama ve arşivleme 11.Tedavi hizmetleri

40 SAAT EĞİTİM SÜRESİ