İş ve Sosyal Hayatta İletişim

Genel

İş veSosyal Hayatta İletişim Kursunu tamamlayan bireyin, İletişimin temelkavramlarını ve ögelerini tanıması, iletişimin temel süreçlerini öğrenmesi,iletişim sürecinde temel değerlere saygılı olma duyarlılığı kazanması, etkiliiletişim yöntemlerini kullanması, temel iletişim araçlarını kullanarak etkiliiletişim kurması, Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleri ile dili etkilikullanmayı öğrenmesi,  iletişim sürecindekültürel farklılık ve görgü kurallarına uygun iletişim sürecini yürütmebecerisini kazanması, İş yaşamındaki kuralları uygulayarak kurum politikasınauygun etkili ilişkiler kurması, İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallara uygundavranış sergilemesi, Çevreyle sağlıklı kişisel ilişkiler geliştirebilmesi,Toplumsal gruplarla sağlıklı ilişki kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi,Bireysel özelliklerini tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta etkili iletişim kurmaya yönelik bilgi vebecerileri kazanması, amaçlanmaktadır.       

Konu Başlıkları

  • ·       İletişiminDoğası    ·       İletişimYönetimi    ·       İş hayatındailetişim      ·       İnsanilişkilerini Düzenleyen Toplumsal Kurallar   ·       Kişiselİlişkiler    ·       Birey veToplumsal İletişim

İstihdam Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar; sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörlerde çalışabilirler.

MODÜLER PROGRAM

48 SAAT EĞİTİM SÜRESİ