İş ve Sosyal Hayatta İletişim

Genel

İş ve Sosyal Hayatta İletişim Kursunu tamamlayan bireyin, İletişimin temel kavramlarını ve ögelerini tanıması, iletişimin temel süreçlerini öğrenmesi, iletişim sürecinde temel değerlere saygılı olma duyarlılığı kazanması, etkili iletişim yöntemlerini kullanması, temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurması, Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemleri ile dili etkili kullanmayı öğrenmesi,  iletişim sürecinde kültürel farklılık ve görgü kurallarına uygun iletişim sürecini yürütme becerisini kazanması, İş yaşamındaki kuralları uygulayarak kurum politikasına uygun etkili ilişkiler kurması, İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallara uygun davranış sergilemesi, Çevreyle sağlıklı kişisel ilişkiler geliştirebilmesi, Toplumsal gruplarla sağlıklı ilişki kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi, Bireysel özelliklerini tanıyıp iş hayatı,  sosyal ve kültürel hayatta etkili iletişim kurmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması, amaçlanmaktadır.       

Konu Başlıkları

  • ·       İletişimin Doğası    ·       İletişim Yönetimi    ·       İş hayatında iletişim      ·       İnsan ilişkilerini Düzenleyen Toplumsal Kurallar    ·       Kişisel İlişkiler    ·       Birey ve Toplumsal İletişim

İstihdam Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar; sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda sektörlerde çalışabilirler.