Salon Dansları

Genel

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer; 

Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 

Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir. 

Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. 

Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağıtanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

Konu Başlıkları

Ritmik hareketleri aktivitelerde kullanmak

Hareket ve Ritim 

Salon dansları figürlerini kullanmak

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Müzik ve Gösteri Sanatlarıalanında;

1. Animasyon departmanlarında,

2. Çocuk kulüplerinde,

3. Organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak. 

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.

MODÜLER PROGRAM

72 SAAT EĞİTİM SÜRESİ