Dünya Mutfağı

Genel

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun Dünya Mutfaklarınaait temel yiyecek ve içecek hazırlamada kullanılan hammaddeleri tanıtan, önhazırlıklarını, yiyecek çeşitlerini, pişirme, servis ve sunumunu hazır halegetirme yeterliliğini uygulamalı olarak öğreten bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

Kişisel Bakım

İşe Hazırlık
Sanitasyon
Bulaşık Yıkama ve Çöp Atımı
Uluslararası Doğrama Teknikleri
Asya Kıtası Ülke Mutfakları
Avrupa Mutfakları Ülke Kıtası
Amerika Mutfakları Ülke Kıtası
Afrika Mutfakları Ülke Kıtası

İstihdam Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayanlar,yiyecek içecek hizmetleri alanında ,konaklama işletmelerinin yiyecek içecekünitelerinde, kurum mutfaklarında, kafeterya ve restoranlarda, yemekfabrikalarında, ulaşım araçlarının yiyecek içecek üretim ünitelerinde vb.yerlerde çalışabilirler.