Çocuk Hakları ve Mevzuat

Genel

ÇocukHakları Mevzuatı kursunu tamamlayan bireyin; çocuk hakları ve mevzuata ilişkinbilgi ve becerileri kazanması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları

  • ÇocukHakları ve Hukuku, 
  • Çocuk İstismarı ve İhmali

İstihdam Alanları

  • Programı tamamlayan bireyler evde çocuk bakımı işlerinde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Okuryazar olmak

13 yaşını tamamlamış olmak