Hazır Gereçlerle Yapılan Nakışlar

Genel

Hazır gereçlerle yapılan nakış tekniklerine uygun desenaraştırıp hazırlayabilme, araç-gereci işlemeye hazırlayabilme ve hazırgereçlerle yapılan teknikleri uygulayabilme bilgi ve becerisini kazandırmayıhedefleyen bir eğitim programıdır.

Konu Başlıkları

 • İşlemeyeHazırlık 32,
 • Desen Panosu 32,
 • Desen Tasarımları 32,
 • Basit nakış Temel İğneTeknikleri 32,
 • Basit Nakış İğneleri 32,
 • Kurdela İşi 32,
 • Pul ve Boncuk Dikişleri32,
 • İşlemelerin bakımı ve Korunması 32, 
 • Kumaş Onarım Teknikleri 32

İstihdam Alanları

 • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireylersektörde; 
 • Küçük /büyük ölçekli işletmelerde, 
 • Moda evleri/ butiklerde, 
 • Kendi işyerinde veya evinde v.b yerlerde çalışabilirler.

143 SAAT EĞİTİM SÜRESİ