Yazılım Tabanlı Muhasebe Geliştirme ve Uyum Eğitimi (Mikro Pogramı)

Genel

 Bilgisayarlı muhasebede yazılım tabanlı program kullanımında paketprogramı kurup çalıştıran, programın genel tanımlarını yapan, programda önmuhasebe, muhasebe ve işletme defteri işlemlerini yapan kişidir.

Konu Başlıkları

MİKRO V14 Program Kurulumu

MİKRO V14 Ön Muhasebe

MİKRO V14 Muhasebe

MİKRO V14 İşletme Defteri

İstihdam Alanları

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Muhasebe ve Finansalanında;

1. Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyeti olan her türdekikurum/kuruluşlar,

2. Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlikler,

3. Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)

Mesleki lisesi veya dengi okul mezunu, MYO ve fakültelerin ilgili bölümöğrencisi veya mezunu olmak.

İşletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fizikselözelliklere sahip olmak.