Hasta Kabul İşlemleri

Genel

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak  arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programdır.

Konu Başlıkları

  • Bilgisayar kullanma
  • Sosyal hayatta iletişim
  • İş hayatında iletişim
  • Randevu ve konuk kabulü
  • Problem çözme
  • Hasta hizmetleri
  • Tedavi hizmetleri
  • Tıbbi arşivleme

İstihdam Alanları

Bu branşı başarıyla tamamlayanlar; hastanelerde (Üniversite, devlet, dal, özel), sağlık ocağı, poliklinikler, tıbbi laboratuvarlar, tıp merkezleri v.b. yerlerde çalışabilirler