Boyacı-çini İşlemeci

Genel

Bu programın amacı kursiyerlere; Türk motifleri ile hazırlanmış olan desenleri, farklı form yüzeylerine aktarıp, sır altı tekniğinde tahrir ve boyama işlemleri ile sırlama ve pişirimlerini yapabilme konusunda bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Konu Başlıkları

 • Nokta ve çizgi
 • Açık - koyu ve ışık - gölge
 • Renk
 • Geometrik çizimler
 • Tabak tahrirleme - 1
 • Tabak boyama - 1
 • Tabak tahrirleme - 2
 • Tabak boyama - 2
 • Pano desenini tahrirleme
 • Pano desenini boyama
 • Uluma desenini tahrirleme
 • Uluma desenini boyama
 • Dik formları tahrirleme
 • Dik formları boyama
 • Çini sırlama ve pişirme

İstihdam Alanları

 • Mesleki yeterliliklerini kazanan öğrenciler; çömlekçi atölyeleri, çini atölyeleri, seramik ve cam atölyeleri, seramik ve cam fabrikaları, kendi atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Kayıt Koşulları (Yeterlilikler)


Okuryazar olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak.

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecekyeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.